Klub Sportowy

METPRIM Volley Radomsko

Facebook

Sponsor Tytularny

Misja i wizja

Wizja

„Klub Sportowy Volley Radomsko jako klub występujący w najwyższej kategorii rozgrywkowej.”

Misja

Chcemy zbudować silny siatkarski klub, rozwijać tradycje siatkarskie Volley Radomsko dostarczając kibicom emocji sportowych, wzbudzając poczucie dumy i przynależności do wyjątkowej społeczności skupionej wokół marki Volley Radomsko.

Będziemy rozwijać, promować dyscyplinę siatkówki na terenie miasta, regionu oraz kraju, budując odpowiednie warunki do szkolenia młodzieży. Stworzymy jak najlepsze warunki do uzyskania jak najlepszych wyników sportowych przez prowadzone przez nas drużyny.

Pragniemy budować pozytywny wizerunek marki siatkarskiego Volley Radomsko, będziemy dbać o pozytywny odbiór marki sponsora tytularnego oraz marek innych sponsorów i partnerów klubu. Nasze działania marketingowe i public relations będą ukierunkowane na jak największą, najszerszą promocję naszych partnerów biznesowych.

Sukces sportowy nie może odbywać się w oderwaniu od rozwoju osobistego. Nasza rola wychowawcza będzie polegała na budowaniu właściwych wzorców zachowania naszych zawodniczek oraz zawodników zgodne z przyjętymi przez nas wartościami. Będziemy propagować wartości etyczne, moralne poprzez działalność społeczną i charytatywną.

Nasi Sponsorzy