Klub Sportowy

METPRIM Volley Radomsko

Facebook

Sponsor Tytularny

PGK dziękujemy za sezon 2021/2022

Za dołączenie do grona Partnerów dziękujemy Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku. Spółka wspiera nasze działania wierząc, że drużyna Volley Radomsko będzie źródłem narodzin pasji do siatkówki dla wielu osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. PGK w swoich działaniach, które polegają m.in. na produkcji i dostarczeniu ciepła, poborze i dystrybucji wody, modernizacji i budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych płynnych i stałych, kieruje się ważnymi kwestiami, jakimi są ochrona i dbałość o środowisko. Większość z działań Przedsiębiorstwa ściśle wiąże się z obranym przez Spółkę modelem firmy przyjaznej środowisku. Ponadto PGK aktywnie włącza się w inicjatywy edukacyjne i społeczne, prowadząc szereg działań edukacyjnych promujących zachowania proekologiczne skierowane do mieszkańców miasta Radomska i okolicznych gmin, w szczególności do dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest zwrócenie uwagi na wpływ gospodarstwa domowego na zanieczyszczenie środowiska oraz zachęcenie do aktywnego włączania się w działania ekologiczne oraz propagowanie stylu życia opartego na poszanowaniu środowiska naturalnego.

Przedsiębiorstwo, przy pomocy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, aktywnie sprawuje opiekę nad bezdomnymi psami i kotami w Radomsku. Dzięki tej działalności bezdomne zwierzęta z terenu miasta uzyskują pomoc oraz mają szanse na znalezienie nowego domu. Więcej informacji o działalności spółki znajduje się na jej stronie: www.pgk-radomsko.pl

Dodaj komentarz

Nasi Sponsorzy