Klub Sportowy

METPRIM Volley Radomsko

Facebook

Sponsor Tytularny

Certyfikowany cykl szkoleń i seminariów Volley Radomsko

Aktywność fizyczna młodego pokolenia jako wyznacznik zdrowia i dobrostanu psychicznego społeczeństwa” to temat szkolenia, które 19 listopada w PSP nr 4 w Radomsku organizują Studenci Koła Naukowego Klub Aktywnego Pedagoga przy Społecznej Akademii Nauk, KS Volley Radomsko i Lasy Państwowe. To pierwsze z cyklu edukacyjnych spotkań, w organizację których włączył się nasz klub.

Idea szkolenia

Podstawową ideą szkoleń jest uruchomienie platformy przekazu wiedzy i prezentacji konkretnych rozwiązań, które mogą pomóc pracownikom oświaty, sportu oraz  władzom samorządowym wpłynąć na uzyskanie ilościowego i jakościowego wzrostu poziomu aktywności fizycznej i proekologicznej młodego pokolenia z uwzględnieniem promocji zachowań prozdrowotnych i sportu. Program szkoleń powstał w oparciu o konsultacje z ekspertami z dziedzin: psychologii, ochrony środowiska, wychowania, oświaty, samorządu terytorialnego i sportu.

Cele szkolenia

Zamysłem organizatorów szkoleń i seminariów jest organizacja cyklicznych spotkań poświęconych wybranej tematyce, które poprowadzą uznani krajowi specjaliści prezentujący konkretne rozwiązania. Celem szkoleń jest podkreślenie wpływu aktywnego trybu życia na kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Zasadność szkolenia wynika z niepokojących danych o niewystarczającej aktywności fizycznej młodego  pokolenia oraz konieczności intensyfikacji działania ludzi i instytucji w celu zwiększania jakości kultury fizycznej. Dostępność infrastruktury sportowej oraz lasów, parków i akwenów pozwala na znaczące zwiększenie tych aktywności, jednak to na szkole, klubach sportowych i lokalnych instytucjach spoczywa obowiązek aktywizacji młodego pokolenia.

Adresaci szkoleń

Adresatami szkoleń są pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół, pedagodzy, rodzice, psycholodzy oraz przedstawiciele organów władzy i organizacji pozarządowych, których przedmiotem zainteresowania są szeroko rozumiane sfery aktywności fizycznej, kształtowania postaw proekologicznych, zapobiegania negatywnym wpływom chorób cywilizacyjnych i promocji sportu.

Dodaj komentarz

Nasi Sponsorzy