Klub Sportowy

METPRIM Volley Radomsko

Facebook

Sponsor Tytularny

Cykl szkoleń METPRIM Volley Radomsko

W miniony piątek w PSP nr 4 w Radomsku rozpoczął się certyfikowany cykl szkoleń i seminariów, których współorganizatorem, obok Studentów Koła Naukowego Klubu Aktywnego Pedagoga przy Społecznej Akademii Nauk, Akademii Profilaktyki Kliniki Wolmed, Gminy Radomsko, Miasta Radomsko i Lasów Państwowych, jest KS Volley Radomsko. Wydarzenie pn. „Aktywność fizyczna młodego pokolenia jako wyznacznik zdrowia i dobrostanu psychicznego społeczeństwa”, odbyło się pod patronatem Ministra Rolnictwa Krzysztofa Ciecióry. 

W szkoleniu uczestniczyło 60 nauczycieli, pedagogów, pracowników instytucji oświatowych i pomocowych m.in z Radomska i Bełchatowa oraz okolicznych powiatów. Tematem przewodnim była analiza stanu i tendencji w aktywności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, przy uwzględnieniu aktywności fizycznej, jako narzędziu radzenia sobie ze stresem. W drugiej części szkolenia jego uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się, jaką rolę we wspieraniu aktywności fizycznej pełnią pracownicy oświaty i klubów sportowych. 

Warto przypomnieć, że ideą, jaka przyświeca organizatorom cyklu szkoleń i seminariów, jest uruchomienie platformy przekazu wiedzy i prezentacji konkretnych rozwiązań, które mogą pomóc pracownikom oświaty, sportu oraz władzom samorządowym wpłynąć na uzyskanie ilościowego i jakościowego wzrostu poziomu aktywności fizycznej i proekologicznej młodego pokolenia, z uwzględnieniem promocji zachowań prozdrowotnych i sportu. 

Konferencję poprowadził Łukasz Prysiński, trener i psycholog, wieloletni wykładowca Społecznej Akademii Nauk, który specjalizuje się m.in. w psychologii klinicznej i zdrowia oraz sportu. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu i zachęcamy do udziału w kolejnych, które planujemy na 2022 rok.

Dodaj komentarz

Nasi Sponsorzy