Klub Sportowy

METPRIM Volley Radomsko

Facebook

Sponsor Tytularny

PGK Sp. z o.o. wspiera Volleya Radomsko

W gronie naszych Partnerów witamy kolejną firmę. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku to nowoczesna firma komunalna. Spółka jest otwarta na wszelkie inicjatywy społeczne w obszarze sportu, czy szeroko rozumianej kultury. W szczególności wspieramy inicjatywy, które mają pozytywny wpływ na społeczność dla której świadczymy usługi. Dlatego wsparliśmy inicjatywę budowy w Radomsku drużyny siatkarskiej i ze wszystkich sił kibicujemy tej inicjatywie. Wspieramy każde działania, które biorą się z pasji i wierzymy, że drużyna Volley Radomsko będzie źródłem narodzin takiej pasji dla wielu radomszczan i nie tylko. 

Nasze codzienne działania i zakres powierzanych naszym pracownikom zadań przeplatają się z coraz ważniejszą kwestią ochrony i dbałości o środowisko. To wymusza na nas szczególną troskę i odpowiedzialność. Tak podchodzimy do realizowanych zadań, cały czas dążąc do poprawy jakości naszych usług. Dlatego nieustannie modernizujemy park maszynowy i stosowane technologie, podchodząc do swoich obowiązków z należytą starannością. 

Do najważniejszych zadań spółki należą: 

 • produkcja i dystrybucja ciepła, 
 • pobór i dystrybucja wody, 
 • modernizacja i budowa sieci ciepłowniczych, 
 • modernizacja i budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, 
 • badania laboratoryjne: wód, ścieków i osadów ściekowych, 
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych płynnych i stałych, w tym również odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz zużytych baterii. 

Spółka prowadzi także bezpłatną selektywną zbiórkę odpadów (papier, szkło, plastik), odbiera odpady zielone i odpady bio, a od roku 2022 będzie miała w swojej ofercie odbiór popiołu oraz tekstyliów. 

Większość z działań Przedsiębiorstwa ściśle wiąże się z obranym przez Spółkę modelem firmy przyjaznej środowisku. W tym kierunku zmierzają działania inwestycyjne w zakresie modernizacji infrastruktury i sprzętu wykorzystywanych do obsługi systemu odpadów oraz np. rozbudowa sieci ciepłowniczej, co bezpośrednio wpływa na ograniczenie SMOGU.  

PGK Sp. z o.o., poza świadczeniem usług komunalnych prowadzi szereg działań inwestycyjnych z użyciem środków własnych i dofinansowań zewnętrznych (także środków unijnych). Działania te prowadzone są w sposób ciągły, rzetelny, niezawodny by w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby klientów. 

Podstawowe funkcje, do realizacji których została powołana spółka są realizowane przez jej zakłady usługowe, wśród których znajdują się: 

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
 • Zakład Ciepłowniczy, 
 • Zakład Oczyszczania Miasta i Utrzymania Ruchu, 
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,
 • Oczyszczalnia Ścieków,
 • Dział Ochrony Środowiska,
 • Laboratorium,
 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Przedsiębiorstwo aktywnie włącza się w inicjatywy edukacyjne i społeczne. Pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej prowadzą szereg działań edukacyjnych promujących zachowania proekologiczne skierowane do mieszkańców miasta Radomska i okolicznych gmin, w szczególności do dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest zwrócenie uwagi na wpływ gospodarstwa domowego na zanieczyszczenie środowiska oraz zachęcenie do aktywnego włączania się w działania ekologiczne oraz propagowanie stylu życia opartego na poszanowaniu środowiska naturalnego. 

Przedsiębiorstwo przy pomocy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt aktywnie sprawuje opiekę nad bezdomnymi psami i kotami w Radomsku. Dzięki tej działalności bezdomne zwierzęta z terenu miasta uzyskują pomoc oraz mają szanse na znalezienie nowego domu. Schronisko prowadzi także cykliczne akcje bezpłatnego chipowania czworonogów oraz adopcje za symboliczną „złotówkę”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, jest organizacją odpowiedzialną społecznie. Nasi pracownicy angażują się w działania charytatywne, a sama Spółka wielokrotnie wspiera takie inicjatywy oraz organizacje społeczne i sportowe z terenu miasta oraz okolicznych gmin.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.pgk-radomsko.pl/

Dodaj komentarz

Nasi Sponsorzy