Klub Sportowy

METPRIM Volley Radomsko

Facebook

Sponsor Tytularny

MET-PRIM Volley Radomsko z patronatem w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7

Klub Sportowy MET-PRIM Volley Radomsko oraz Pan Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku, Radosław Bartnik, zawarli porozumienie, na mocy którego podejmują współpracę polegającą na objęciu patronatem sportowym całej placówki, a w szczególności klasy IV.  Jej celem jest szkolenie dzieci w klasach IV-VI, ich rozwój fizyczny oraz sportowy. 

– Chcemy promować i rozwijać piłkę siatkową wśród dzieci i młodzieży oraz zaszczepić w nich pasję do siatkówki. Zawarte porozumienie daje nam możliwość dalszego rozwoju klubu oraz realizację założeń. Szkoła Podstawowa nr 7 jest placówką z odpowiednim zapleczem infrastruktury sportowej oraz posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycieli wychowania fizycznego. Jest to podstawa do tego, aby można było tworzyć profesjonalne warunki do szkolenia dzieci. Mając na uwadze rozwój pasji sportowej, jaką jest piłka siatkowa wśród dzieci, musimy tworzyć zespół ludzi z pasją do siatkówki. Chcemy przekazać młodym ludziom największą wartość, jaką niesie nam trening siatkarski oraz udział w rozgrywkach ligowych. Rozwijanie sportowych pasji i zainteresowań zarówno naszych zawodniczek, zawodników, jak i trenerów oraz odkrywanie i szkolenie talentów mogących w przyszłości grać w naszych drużynach seniorskich, jest naszym nadrzędnym celem – skomentował Prezes KS Volley Radomsko Paweł Kowalczyk.

PSP nr 7 jest szkołą z wielkimi tradycjami. O powstaniu placówki dla dzieci z dzielnicy „Kowalowiec” w 1938 roku zadecydował Zarząd Miasta Radomska.

„Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj. Ceremonia otwarcia placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska. Na uroczystość przybyło wiele osób na czele z burmistrzem Kwaśniewskim, wygłoszono wiele mów okolicznościowych” – czytamy na stronie internetowej szkoły.

Dzisiaj „Siódemka” jest nowoczesną szkołą, a kadra pedagogiczna stara się być godnymi następcami poprzedników i stać na straży ich dokonań. Podobnie jak i oni, wychodzą z ciekawymi inicjatywami, które zauważane są nie tylko przez mieszkańców osiedla Kowalowiec. Szkoła tworzy nowe zwyczaje, podejmuje nowatorskie działania, przedsięwzięcia na miarę XXI wieku.

Dodaj komentarz

Nasi Sponsorzy