Klub Sportowy

METPRIM Volley Radomsko

Facebook

Sponsor Tytularny

TBS w Radomsku Spółka z o.o. partnerem Volley Radomsko

KS Volley Radomsko razem z firmą TBS w Radomsku Sp. z o.o. buduje lepsze jutro Volley Radomsko. Cieszymy się bardzo, że tak doświadczony Partner będzie wspierał nas w budowie naszej drużyny. Zaufanie jakim obdarzyła nas firma TBS w Radomsku Sp. z o.o.  pozwoli nam
w pełni realizować nasze założenia i cele. Serdecznie witamy w siatkarskiej rodzinie KS Volley Radomsko. 

Firma TBS w Radomsku Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła działalność
w roku 2001 jako Spółka prawa handlowego, w której Gmina Miasta Radomsko posiada większość udziałów. Jej powstanie to wynik konieczności zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Miasta Radomsko.

Głównym obszarem działalności  Spółki jest administrowanie nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miasta Radomsko oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi. Ponadto przedmiotem działalności
TBS w Radomsku Sp. z o.o. jest budowa mieszkalnych budynków wielorodzinnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. 

Misja Spółki:

Główną misją TBS w Radomsku Spółka z o.o. jest tworzenie godziwych warunków do życia
i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych dla tych mieszkańców Miasta Radomska, których nie stać zakup mieszkania na wolnym rynku czy też budowę domu.

Realizacji obranej misji służą przyjęte przez TBS w Radomsku Sp. z o.o.  kierunki rozwoju i działania
o charakterze strategicznym, które obejmują:

– wzmocnienie pozycji Spółki w branży administrowania nieruchomościami;
– dostarczanie najwyższej jakości usług związanych z segmentem mieszkań na wynajem,
– pozyskanie funduszy na realizację kolejnych inwestycji polegających na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
– wzmocnienie wewnętrznego potencjału Spółki w celu usprawnienia obsługi klientów
TBS w Radomsku Sp. z  o.o 

Ambicją Spółki TBS w Radomsku jest spełnianie oczekiwań klientów poprzez zwiększanie zasobu budownictwa czynszowego w mieście Radomsko.

W swoim działaniu Spółka wykorzystuje wprowadzane programy rządowe lub samorządowe stworzone w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego, w tym w szczególności program społecznego budownictwa czynszowego oraz realizuje strategię Miasta Radomsko z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

Budujemy wizerunek Spółki poprzez wzajemny szacunek, wartości etyczne i dbałość o relacje pomiędzy ich pracownikami i klientami.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z szeroką ofertą naszego Partnera oraz skorzystania z jego usług. Wszelkie informacje znaleźć można na stronie internetowej firmy www.tbsradomsko.com.pl, na którą serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz

Nasi Sponsorzy