Klub Sportowy

METPRIM Volley Radomsko

Facebook

Sponsor Tytularny

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych szkołą patronacką MET-PRIM Volley Radomsko

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych szkołą patronacką MET-PRIM Volley Radomsko

Klub Sportowy MET-PRIM Volley Radomsko oraz Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku Pan Adam Jałkiewicz, patrząc na dobro uczniów oraz na dalszy rozwój Klubu Sportowego MET-PRIM Volley Radomsko postanowili zawrzeć porozumienie na mocy którego podejmują współpracę. Jest to pierwsza szkoła ponadpodstawowa, która zawarła takie pionierskie porozumienie z naszym klubem.  

KS MET-PRIM Volley Radomsko obejmuje patronat sportowy nad uczniami Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. Będzie współorganizował różnego rodzaju przedsięwzięcia sportowe. Doposaży uczniów szkoły w niezbędny sprzęt sportowy (koszulki treningowe KS MET-PRIM Volley Radomsko). Podejmuje współpracę w organizacji zajęć pozalekcyjnych w postaci treningów siatkarskich dla uczniów objętych porozumieniem. 

Naszą misją jest promowanie i rozwijanie piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży oraz zaszczepienie pasji do siatkówki, tak aby stała się nierozłącznym elementem życia codziennego człowieka. Podkreśla Pan Dyrektor.

Popularny „Elektryk” – to wysoko wykwalifikowana kadra oraz nowoczesna, specjalistyczna, na bieżąco rozbudowywana i aktualizowana baza dydaktyczna. Absolwenci „Elektryka” odnoszą sukcesy, zarówno kontynuując naukę na studiach wyższych (polskich i europejskich), jak i podejmując pracę w zawodzie (liczne pochlebne opinie pracodawców, zatrudnienie w prestiżowych firmach krajowych i zagranicznych).

Zachęcamy uczniów oraz ich rodziców do podejmowania świadomego wyboru szkoły. W tym celu zapraszamy do analizy takich opracowań zewnętrznych, jak: raporty systemu ewaluacji oświaty www.npseo.pl, analiza edukacyjnej wartości dodanej www.ewd.edu.pl, czy ogólnopolski ranking szkół www.perspektywy.pl. 

Wybór „Elektryka” nie był przypadkowy – podkreśla Prezes Volley Radomsko Paweł Kowalczyk. 

Robimy to poprzez budowanie odpowiednich warunków do nowoczesnego, kompleksowego i zindywidualizowanego szkolenia z zachowaniem zasad fair play oraz dużym naciskiem na wychowanie poprzez sport. Stawiamy na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych. Umożliwiamy rozwijanie sportowych pasji i zainteresowań zarówno naszych zawodników jak i trenerów oraz odkrywanie i szkolenie talentów mogących w przyszłości grać w naszych drużynach seniorskich.

Dodaj komentarz

Nasi Sponsorzy