Klub Sportowy

METPRIM Volley Radomsko

Facebook

Sponsor Tytularny

JURAJSKI AGRO FRESH PARK razem z Volleyem Radomsko

Do grona naszych Partnerów dołączył JURAJSKI AGRO FRESH PARK S.A. – nowatorskie przedsięwzięcie Regionalnego Funduszu Gospodarczego z Częstochowy. To spółka akcyjna ze 100% udziałem Skarbu Państwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – największej państwowej instytucji zarządzającej gruntami rolnymi na terenie Polski.

W ramach spółki planowana jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze ponadregionalnym, w ramach którego w latach 2022-25 zostaną wybudowane cztery nowoczesne hale, o powierzchni 10.000 m2 każda, z przeznaczeniem na wynajem oraz budynek administracyjno-biurowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, sieciami uzbrojenia terenu i obiektami towarzyszącymi. JURAJSKI AGRO FRESH PARK poza udostępnianiem powierzchni handlowych producentom i hurtownikom rolnym, ogrodniczym, warzywniczym i sadowniczym, zajmie się również produkcją, przetwórstwem i hurtową sprzedażą własnego asortymentu wybranej grupy produktów flagowych, kojarzonych z subregionem częstochowskim – we współpracy z lokalnymi producentami rolno-spożywczymi.

Koncepcja JAFP będzie unikatowym, systemowym rozwiązaniem w sektorze rolnictwa. Powstaje operator hurtowy, skupujący płody i produkty do ich dalszej redystrybucji. Jurajski Agro Fresh Park podejmie się także roli integratora i promotora szybkiego rozwoju poszczególnych grup producentów i przetwórców. Podstawowym zadaniem będzie wzmocnienie pozycji negocjacyjnej producentów rolnych i ogrodniczych. To nowy model współpracy w sektorze polskiego rolnictwa.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem tel. 34 344 07 97 oraz www.jafp.pl.

Dodaj komentarz

Nasi Sponsorzy