Klub Sportowy

METPRIM Volley Radomsko

Facebook

Sponsor Tytularny

MET-PRIM Volley Radomsko z patronatem w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6

Klub Sportowy MET-PRIM Volley Radomsko oraz Pan Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku, Wojciech Grajkowski, zawarli porozumienie, na mocy którego podejmują współpracę polegającą na objęciu patronatem sportowym całej placówki, a w szczególności klasy IV.  Jej celem jest szkolenie dzieci w klasach IV-VI, ich rozwój fizyczny oraz sportowy. 

– Przede wszystkim chcę podziękować dyrekcji szkoły z Panem Dyrektorem Wojciechem Grajkowskim za chęć podjęcia współpracy z naszym klubem. Jest to dla nas bardzo ważne porozumienie, które pozwoli nam promować i rozwijać piłkę siatkową wśród dzieci i młodzieży oraz zaszczepić w nich pasję do siatkówki. Wspólnie postawiliśmy kolejny krok w kierunku budowania i rozwojowi pasji sportowej. Zawarte porozumienie daje nam możliwość dalszego rozwoju klubu oraz realizację założeń. Szkoła Podstawowa nr 6 jest placówką z odpowiednim zapleczem infrastruktury sportowej a nasz klub na co dzień będzie trenował na obiektach szkoły. Mając na uwadze rozwój pasji sportowej, jaką jest piłka siatkowa wśród dzieci, musimy tworzyć zespół ludzi z pasją do siatkówki. Właśnie takie założenia, dzięki takiemu porozumieniu udaje nam się osiągnąć.  – skomentował Prezes KS Volley Radomsko Paweł Kowalczyk.

PSP nr 6 jest szkołą z wielkimi tradycjami. W dniu 01.09.1948r. Inspektor Szkolny w Radomsku polecił pismem z dnia 01.09.1948r. zorganizować Szkołę Podstawową Nr 6 przy ulicy Mickiewicza 5 w Radomsku. Kierownikiem szkoły została Janina Tarankowa. 

„Rok szkolny 1975/76 był szczególny dla szkoły. W dniu 24.11.1975r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 zapoznali się z treścią i melodią hymnu szkoły. Autorami pieśni byli uczniowie klasy VIIIb z wychowawcą K. Piotrowską. Melodię opracowali uczniowie szkoły muzycznej. Natomiast 21.01.1976r. szkoła uzyskała zezwolenie Wojewody piotrkowskiego na ustanowienie i używanie sztandaru, a dnia 02.02.1976r. Kurator Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim podjął decyzję o nadaniu Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku imienia Władysława Broniewskiego. Obie uroczystości odbyły się 30.04.1976r.” – czytamy na stronie internetowej szkoły.

Dzisiaj PSP 6 jest nowoczesną szkołą, szkołą otwartą na zmiany i na nowe wyzwania. Podejmuje nowatorskie działania takie jak np.: Zielona świetlica – gry i zabawy w Szkolnym Ogrodzie Dydaktycznym. Gry i zabawy w szkolnym ogrodzie dydaktycznym z wykorzystaniem ścieżki sensorycznej. Każda okazja jest dobra, by się poruszać. Zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu w szkolnym ogrodzie dydaktycznym to rewelacyjny sposób na rozładowanie ich niespożytej energii. – czytamy na stronie internetowej szkoły.

Dodaj komentarz

Nasi Sponsorzy